Skip to content

Cymru: Gwlad sy’n Gweithio

Cymru: Gwlad sy’n Gweithio

Yn fwy na dim, mae’r Adroddiad Blynyddol cyntaf yn canolbwyntio ar farn y Byrddau ynghylch sefyllfa Cymru fel cenedl ar hyn o bryd ac ar nifer bach o argymhellion i’r Llywodraeth sy’n adlewyrchu’r hyn y mae’r Bwrdd yn ei ystyried yn ofynion craidd - y gofynion sylfaenol sy’n angenrheidiol er mwyn symud ymlaen.

Dolenni perthnasol

Mae gofyn bod gennych y feddalwedd gywir i weld gwybodaeth benodol ar y wefan hon. Mae'r dudalen hon yn cynnig cysylltiadau i raglenni gweld a darllen sydd ar gael am ddim.